GoPro HERO3+: Silver Edition
SYMA X1

GoPro HERO3+: Silver Edition vs SYMA X1

Comparison summary

GoPro HERO3+: Silver Edition is smaller in size.

GoPro HERO3+: Silver Edition
SYMA X1

GoPro HERO3+: Silver Edition

SYMA X1

Compare drone specifications

GoPro HERO3+: Silver EditionSYMA X1
Size (length x width x height)
9.7 x 3.9 x 3.9 inches14.17 x 14.17 x 2.36 inches
(24.64 x 9.91 x 9.91 cm)(35.99 x 35.99 x 5.99 cm)
Amazon.com List Price
$229.00$232.23
Amazon.com Lowest New Price
$229.00$232.23
Amazon.com Lowest Used Price
$105.00

Compare GoPro HERO3+: Silver Edition / SYMA X1 vs other drones:

GoPro Hero7 Black — Waterproof Action
GoPro Hero7 Black — Waterproof Action
GoPro HERO8 Black Waterproof Action
GoPro HERO8 Black Waterproof Action
GoPro HERO6 Black 4K Action
GoPro HERO6 Black 4K Action