GoPro HERO6 Black 4K Action
SYMA X1

GoPro HERO6 Black 4K Action vs SYMA X1

Comparison summary

GoPro HERO6 Black 4K Action is smaller in size.

GoPro HERO6 Black 4K Action
SYMA X1

GoPro HERO6 Black 4K Action

SYMA X1

Compare drone specifications

GoPro HERO6 Black 4K ActionSYMA X1
Size (length x width x height)
16.6 x 9.8 x 2.5 inches14.17 x 14.17 x 2.36 inches
(42.16 x 24.89 x 6.35 cm)(35.99 x 35.99 x 5.99 cm)
Amazon.com List Price
$189.99$232.23
Amazon.com Lowest New Price
$183.50$232.23

Compare GoPro HERO6 Black 4K Action / SYMA X1 vs other drones:

GoPro Hero7 Black — Waterproof Action
GoPro Hero7 Black — Waterproof Action
GoPro HERO8 Black Waterproof Action
GoPro HERO8 Black Waterproof Action
GoPro HERO5 Black Waterproof Digital Action
GoPro HERO5 Black Waterproof Digital Action