SYMA X1
GoPro HERO6 Black 4K Action

SYMA X1 vs GoPro HERO6 Black 4K Action

Comparison summary

GoPro HERO6 Black 4K Action is smaller in size.

SYMA X1
GoPro HERO6 Black 4K Action

SYMA X1

GoPro HERO6 Black 4K Action

Compare drone specifications

SYMA X1GoPro HERO6 Black 4K Action
Size (length x width x height)
14.17 x 14.17 x 2.36 inches16.6 x 9.8 x 2.5 inches
(35.99 x 35.99 x 5.99 cm)(42.16 x 24.89 x 6.35 cm)
Amazon.com List Price
$232.23$189.99
Amazon.com Lowest New Price
$232.23$183.50

Compare SYMA X1 / GoPro HERO6 Black 4K Action vs other drones:

GoPro Hero7 Black — Waterproof Action
GoPro Hero7 Black — Waterproof Action
GoPro HERO8 Black Waterproof Action
GoPro HERO8 Black Waterproof Action
GoPro HERO5 Black Waterproof Digital Action
GoPro HERO5 Black Waterproof Digital Action